MSBTE 412-E, Shivaji Nagar, Bahirat Patil Chowk, Pune, Maharashtra 411016 Phone: 020 2565 6994 Founded: August 1963 Autonomous Board of Education MSBTE Official Updates, Get msbte updates related to online msbte.org.in result 2020 msbte.org.in 2020 msbte login msbte hall ticket msbte result summer/winter 2020

MSBTE 412-E, Shivaji Nagar, Bahirat Patil Chowk, Pune, Maharashtra 411016 Phone: 020 2565 6994 Founded: August 1963 Autonomous Board of Education MSBTE Official Updates, Get msbte updates related to online msbte.org.in result 2020 msbte.org.in 2020 msbte login msbte hall ticket msbte result summer/winter 2020contact

MSBTE Pune Region Office
University in Pune, Maharashtra
Address: 412-E, Bahirat Patil Chowk, Model Colony, Shivajinagar, Pune, Maharashtra 411016
Phone: 020 2565 6994Email: msbte.education@gmail.com

2 comments:

  1. Dear sir/mam
    Sir दिनांक 20 Oct 2020 रोजी झालेली माझी exam ही तांत्रिक अडचणी मुले मला त्याचा खूप अडथळा आलेला आहे माझा subject indian and global economic चा paper देत असताना मला खूप अडचणी आल्या, माझी exam सुरवातीला अर्धा तास चालू झाली नाही ,आणि जेव्हा चालू झाली तेव्हा मी exam fullfill केली,आणि पूर्णतः पणे ती exam मी 60 marks सोडवली पण test submit करताना माझा पेपर sabmit झाला नाही तर मी तो तुमच्या instructions प्रमाणे मी चालू ठेवला पण पेज invalid request म्हणून आल तर मी पुन्हा पेज refresh केलं तर मला 1.30 मिनिटाचा time आला आणि फक्त 10 प्रश्न आले तर मी ते पूर्ण पणें सोडवले पण परत submit करताना असाच problem आला तर अस एकदा नाहीतर दोनदा झालं आणि exam submit करताना test successfully दाखवल म्हणून मी काहीही action घेतले नाही कारण माझी exam successfully submitted दाखवली पण result आल्यावर माझा तोच subject fail दाखवला आणि मार्कस फक्त 10 दाखवले मी सोडवल्याप्रमाने तर मला माझ्यावर झालेला जो चुकीचा निर्णय आहे त्याला solve करायचं आहे तर मी माझ शेक्षणिक वर्ष वाया जावू नये म्हणून माझी मना पासून माझी विनंती आहे ,मला माझा हक्क भेटावा ही नम्र विनंती ....
    आपला विद्यार्थी,
    आकाश झुंबर टकले

    ReplyDelete

Copyright © msbte privacy policy | contact Us | About us | disclaimer | Terms Of Service Facebook DMCA.com Protection Status